Politica de Confidentialitate

Adidasistil.ro colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului sau al clientului, in urmatoarele scopuri:

validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;

rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

pentru a asigura accesul acestuia la serviciile oferite;

trimiterea de buletine informative periodice (newslettere), in format exclusiv electronic;

contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;

contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;

scopuri statistice.
Informatiile colectate vor fi stocate intr-un mediu sigur la care are acces doar personalul autorizat si nu vor fi folosite in mod abuziv.